ใช่ สามารถทำได้ ถ้าคุณมีนาฬิกาอัจฉริยะของ Apple Watch หรือ Android Wear คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างบนนาฬิกาได้เช่นเริ่มต้นหยุดและรับการแจ้งเตือน นาฬิกาของคุณต้องอยู่ใกล้ ๆ กับสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงคุณลักษณะเหล่านี้ได้ หลังจากจับคู่นาฬิกาสมาร์ทวอชกับสมาร์ทโฟนแล้วให้ไปที่แอปนาฬิกาบนสมาร์ทโฟนและเปิดการเข้าถึงแอป Neato เพื่อดูคุณลักษณะต่างๆบนนาฬิกา